Bestuur Five Pack

Voorzitter

Elbrich Hoekema
Stûken 15
9247 DJ Ureterp
0512-301389
voorzitter@5pack.nl

Secretaris

Jelle Algra
Westersingel 21
9201 GD Drachten
06-49363909
secretaris@5pack.nl

Penningmeester

Vacature
penningmeester@5pack.nl

Leden van bestuur

Jan Kuipers
Kruslings 13
9247 EK Ureterp
0512-303290
ledenadministratie@5pack.nl

Richard de Vries
Stûken 15
9247 DJ Ureterp
0512-301389

 

 

Commissies

Wedstrijdcommissie

wedstrijdsecretariaat@5pack.nl

Contactpersoon:
Bas Hoekstra
Richard de Vries

Technische commissie

tc@5pack.nl

Contactpersonen:
Jeffrey van der Zee
Ruben de Bie

Sponsorcommissie

sponsorcommissie@5pack.nl

Contactpersonen:
Manuel Boer
Jan Kuipers
Elias Wendelaar Bonga

Ledenadministratie

ledenadministratie@5pack.nl

Contactpersoon:
Jan Kuipers

 

Vertrouwenspersoon

Five Pack heeft een eerste aanspreekpunt voor leden in het geval van ongewenst gedrag; de vertrouwenspersoon. Hij heet David Katuin. Wanneer er een ongewenste gebeurtenis plaats vindt, dan kun je de vertrouwenspersoon hierover in kennis stellen door een mail te sturen naar: vetrouwenspersoon@5pack.nl.

Na een melding neemt hij contact op en brengt de ongewenste situatie in kaart. Vervolgens gaat hij met de aanmelder in overleg om te trachten een oplossing voor het gesignaleerde probleem te vinden en daarmee de ongewenste situatie te beëindigen. Indien nodig kan hij doorverwijzen naar relevante hulpverlenende instanties en verleent hij nazorg. Indien noodzakelijk brengt hij (in overleg met de aanmelder) verslag uit aan het bestuur.

 

Vertrouwenspersoon

David Katuin
vertrouwenspersoon@5pack.nl