Bestuur Five Pack

Voorzitter

Maarten de Boer
voorzitter@5pack.nl

Secretaris

Jelle Algra
secretaris@5pack.nl

Penningmeester

Sander Veenstra
penningmeester@5pack.nl

Leden van bestuur

Ruben de Bie
Sebo Noorda

Commissies

Wedstrijdcommissie

wedstrijdsecretariaat@5pack.nl

Contactpersoon:
Jelle Algra

Technische commissie

tc@5pack.nl

Contactpersonen:
Lennart Hoving
Ruben de Bie

Sponsorcommissie

sponsorcommissie@5pack.nl

Contactpersonen:
Manuel Boer
Elias Wendelaar Bonga

Ledenadministratie

ledenadministratie@5pack.nl

Contactpersoon:
Arco Veenhuizen

Vertrouwenspersoon

Five Pack heeft een eerste aanspreekpunt voor leden in het geval van ongewenst gedrag; de vertrouwenspersoon. Hij heet David Katuin. Wanneer er een ongewenste gebeurtenis plaats vindt, dan kun je de vertrouwenspersoon hierover in kennis stellen door een mail te sturen naar: vetrouwenspersoon@5pack.nl.

Na een melding neemt hij contact op en brengt de ongewenste situatie in kaart. Vervolgens gaat hij met de aanmelder in overleg om te trachten een oplossing voor het gesignaleerde probleem te vinden en daarmee de ongewenste situatie te beƫindigen. Indien nodig kan hij doorverwijzen naar relevante hulpverlenende instanties en verleent hij nazorg. Indien noodzakelijk brengt hij (in overleg met de aanmelder) verslag uit aan het bestuur.

Vertrouwenspersoon

David Katuin
vertrouwenspersoon@5pack.nl