Bestuur Five Pack

Voorzitter

Maarten de Boer
06-156267512
voorzitter@5pack.nl

Secretaris

Jelle Algra
Westersingel 21
9201 GD Drachten
06-49363909
secretaris@5pack.nl

Penningmeester

Sander Veenstra
Koekoeksrop 30
9247 GE Ureterp
06-10267463
penningmeester@5pack.nl

Leden van bestuur

Ruben de Bie
De Gilden 10
9247 CX Ureterp
06-48044753

Sebo Noorda
Meidoornlaan 4
9363 JS Marum
06-52629146

 

 

Commissies

Wedstrijdcommissie

wedstrijdsecretariaat@5pack.nl

Contactpersoon:
Jelle Algra

Technische commissie

tc@5pack.nl

Contactpersonen:
Lennart Hoving
Ruben de Bie

Sponsorcommissie

sponsorcommissie@5pack.nl

Contactpersonen:
Manuel Boer
Elias Wendelaar Bonga

Ledenadministratie

ledenadministratie@5pack.nl

Contactpersoon:
Arco Veenhuizen

Vertrouwenspersoon

Five Pack heeft een eerste aanspreekpunt voor leden in het geval van ongewenst gedrag; de vertrouwenspersoon. Hij heet David Katuin. Wanneer er een ongewenste gebeurtenis plaats vindt, dan kun je de vertrouwenspersoon hierover in kennis stellen door een mail te sturen naar: vetrouwenspersoon@5pack.nl.

Na een melding neemt hij contact op en brengt de ongewenste situatie in kaart. Vervolgens gaat hij met de aanmelder in overleg om te trachten een oplossing voor het gesignaleerde probleem te vinden en daarmee de ongewenste situatie te beëindigen. Indien nodig kan hij doorverwijzen naar relevante hulpverlenende instanties en verleent hij nazorg. Indien noodzakelijk brengt hij (in overleg met de aanmelder) verslag uit aan het bestuur.

 

Vertrouwenspersoon

David Katuin
vertrouwenspersoon@5pack.nl