Bestuur Five Pack

Voorzitter

Maarten de Boer
voorzitter5pack@gmail.com

Secretaris

Klaas Korf
secretariaat5pack@gmail.com

Penningmeester

Sander Veenstra
Jan vd Molen

pennigmeester5pack@gmail.com

Leden van bestuur

Ruben de Bie
Theo Groenewoud

Commissies

Wedstrijdcommissie

wedstrijdsecretariaat@5pack.nl

Contactpersoon:
Theo Groenewoud

Technische commissie

tc@5pack.nl

Contactpersoon:
Ruben de Bie

Sponsorcommissie

sponsorcommissie@5pack.nl

Contactpersonen:
Richard de Vries
Bert Groenewoud
Max Sybren Kremer

Ledenadministratie

ledenadministratie@5pack.nl

Contactpersoon:
Elbrich Hoekema

Vertrouwenspersoon

Five Pack heeft een eerste aanspreekpunt voor leden in het geval van ongewenst gedrag; de vertrouwenspersoon. Wanneer er een ongewenste gebeurtenis plaats vindt, dan kun je de vertrouwenspersoon hierover in kennis stellen door een mail te sturen naar: vetrouwenspersoon@5pack.nl.

Na een melding wordt er contact met je opgenomen om de en ongewenste situatie in kaart te brengen. Vervolgens gaat de vertrouwenspersoon met de aanmelder in overleg om te trachten een oplossing voor het gesignaleerde probleem te vinden en daarmee de ongewenste situatie te beëindigen. Indien nodig kan de vertrouwenspersoon doorverwijzen naar relevante hulpverlenende instanties en wordt er nazorg verleent. Indien noodzakelijk brengt de vertrouwenspersoon (in overleg met de aanmelder) verslag uit aan het bestuur.

Vertrouwenspersonen

Elbrich Hoekema
Menno Engwerda

vertrouwenspersoon@5pack.nl